JULKAISUT - Kirjat


Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura

Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran tarkoitus on julkaista ja levittää pääsääntöisesti teosofista ja Ruusu-Ristiläistä teosofiaa sisältäviä kirjoja ja lehtiä.

Lue lisää...

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja on saatavilla:
Sivu 2 / 5
Vapaamuurarius ihmiskunnan kasvattajana

Vapaamuurarius ihmiskunnan kasvattajana

Kalervo Kankaanpää

Ruusu-Ristin entinen puheenjohtaja osoittaa tässä omaan tutkimustyöhönsä perustuvassa esitelmässä, että vapaamuurarijärjestöllä on ollutja on edelleen siihen kohdistetusta arvostelusta huolimatta keskeinen asema ihmiskunnan kasvattajana.

Kuinka soisin maatani hallittavan

Kuinka soisin maatani hallittavan

Pekka Ervast

Ervast osoittaa laaja-alaisuuttaan tässä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastelevassa kirjasessa. Teoksessa on lukuisi aoivalluksia, jotka tuntuvat erityisen ajankohtaisilta tänään. Mielenkiintoinen on Ervastin hahmottama kolmijakoinen yhteiskuntamalli, joka keskeisissä kohdissaan yhdentyy toisen suuren tutkijan, Rudolf Steinerin näkemyksiin, vaikka kumpikin päätyi teoriaansa omien havaintojensa kautta.

Lataa kirja

Ihmiskunnan alkuperäinen kieli ja kirjoitus

Ihmiskunnan alkuperäinen kieli ja kirjoitus

Pekka Ervast

Mm. okkultista symboliikkaa, kiinalaista ja egyptiläistä kirjoitusta sekä kabbalaa käsittelevä kirjanen johdattelee selkeästi ns. salaisiin tieteisiin. Ervast kertoo myös numerologiasta ja antaa esimerkkien avulla ohjeita sen tulkitsemiseen.

Lataa kirja

H. P. Blavatsky: Evankeliumien esoteerinen luonne

H. P. Blavatsky: Evankeliumien esoteerinen luonne

Pekka Ervast

Blavatskyn Lucifer-aikakauslehdessä julkaisema kirjoitussarja tarkastelee evankeliumien salattua, esoteerista luonnetta mm. niiden etymologiaa tutkimalla. Se osoittaa, että kristityt kädet ovat muovanneet niin Raamattuakuin esimerkiksi juutalaisten Kabbalaa myöhempinä aikoina niin, ettei meille ole juurikaan säilynyt alkuperäisiä pyhiä kirjoituksia. Mutta ”pienikin siru oikeata kultaa kimmeltää ikuisesti ja -salatieteilijä voi löytää jälkiä –alkuaikaisista totuuksista”. Näiden luonnetta HPB valottaa tässä kirjasessa.

Lataa kirja

Kultakukan salaisuus

Kultakukan salaisuus

Richard Wilhelm

Kultakukan salaisuus on ihmiskunnan vanhimpia säilyneitä tekstejä. Sen merkit koottiin noin 2300 e.Kr. ja tärkeimmät selitykset ovat peräisin Konfultselta ja muilta 600 e. Kr. eläneiltä kiinalaisilta filasofeilta. Kiinalaisille Kultakukan salaisuus on sama kuin Koraani Islamin uskonnossa ja Raamattu kristityille. Kirja kuvaa tajunnan eri vaiheita tiellä kohti valaistumista. – C.G. Jung on laatinut kirjaan alkupuheen, joka selvittää kohta kohdalta eurooppalaisen mielen ongelmia matkalla kohti tätä valaistumista eli kultakukan salaisuutta.

Teosofisia muistelmia

Teosofisia muistelmia

Pekka Ervast

Tässä kirjassa Ervast kertoo omasta sisäisestä kehityksestään ja niistä kokemuksista, jotka vuosien mittaan viitoittivat hänen henkistä tietään.

Lataa kirja

Uskonnollinen kokemus

Uskonnollinen kokemus

William James

Amerikkalainen filosofi ja psykologi William James herätti vuosisadan vaihteessa huomiota ennakkoluulottomilla havainnoillaan ja tutkimuksillaan.Tämä kahdenkymmenen luennon sarja käsittelee yksilön uskonnollista rakennetta ja sen ilmenemismuotoja. James esittelee lukuisia käytännön esimerkkejä erityyppisistä uskonnollisista kokemuksista, joiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta hän pohtii uskonelämän muotojen yleisiä tuntomerkkejä sekä kokemusten merkitystä erityyppisille ja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Alansa klassikko.

Esoteeriset koulut ja okkultinen maailma

Esoteeriset koulut ja okkultinen maailma

Pekka Ervast

Tämä eripainoksena julkaistu esitelmä ottaa kantaa kaupallisiin yrityksiin, jotka maksua vastaan auttavat ihmisiä kehittämään itsessään erityisiä ominaisuuksia, kuten selvänäköä tai ennustamisen kykyä. Ervast selvittää laajalti niitä okkultisia olentojoukkoja eli voimia, jotka vaikuttavat ihmisen pyrkimyksiin. Niitä on erilaisia ja niillä on omat esoteeriset koulunsa. Ainoa oikea esoteerinen koulu on kuitenkin se, joka opettaa ihmiselle hyvyyttä ja epäitsekkyyttä ja kääntää hänen katseensa maallisista ansioista korkeampiin pyrkimyksiin.

 

Lataa kirja

Sfinksin arvoitus

Sfinksin arvoitus

Pekka Ervast

Näissä esitelmissä Pekka Ervast puhuu teosofisista peruskysymyksistä, kuten kuolemasta, jälleensyntymästä ja iankaikkisesta elämästä.Hän ennustaa egyptiläistä renessanssia, joka ilmenee uusien länsimaisten mysteeriolaitosten syntymisenä, ja puhuu myös uuden ajan jumalkäsitteestä.

Lataa kirja

Mitä on okkultismi?

Mitä on okkultismi?

H. P. Blavatsky

Teosofisen liikkeen perustamisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu kokoelma H.P. Blavatskyn kirjoituksia. Uuno Poreen valitsemat tekstit käsittelevät mm. meidän aikakauttamme okkultisesta näkökulmasta, unia, Kalevalaa ja eettisiä kysymyksiä. Monipuolisen ja käytännön elämäänkin liittyvän aihevalinnana nsiosta kirja antaa hyvä käsityksen H.P.B.:n valtavasta ja moniulotteisesta kirjallisesta työstä. Kirjan lopussa oleva lyhyt luku H.P.B. :stä ihmisenä ihmisten parissa hahmottaa Teosofisen liikkeen perustajan temperamenttista ja sykähdyttävää persoonallisuutta.

Patandshalin jooga-ajatelmat

Patandshalin jooga-ajatelmat

William Q. Judge

Patandshalin jooga-ajatelmat käsittelevät ihmisen rakennetta ja menetelmää, jonka avulla hän oppii samastumaan sieluunsa ja siten hallitsemaan mielensä. Ajatelmat jakaantuvat neljään kirjaan: ensimmäinen käsittelee keskittymisen taitoa, toinen sen saavuttamiseen käytettäviä apukeinoja. Kolmas kirja selostaa joogin saavutuksia ja neljäs perehdyttää lukijan eristyneisyyden olemukseen, tilaan, jossa ihminen on sielussaan vapaa suurten vastakohtaparien, kuten hyvä ja pahan, vaikutukselta.

Kalevalan arvoitus

Kalevalan arvoitus

Uuno Pore

Kalevalan arvoitus on koottu Ruusu-Ristin edesmeneen johtajan Uuno Poreen Kalevala-aiheisista esitelmistä. Niissä Pore tulkitsee kansalliseepoksemme keskeisiä taruja niiden symbolisen ja myyttisen sisällön pohjalta. Allegorisesti ymmärrettynä Kalevala johtaa lukijan suurten kysymysten äärelle: se kertoo maailman ja ihmisen synnystä, totuuden tiestä, kuoleman arvoituksesta dramaattisella ja nykyihmistäkin koskettavalla tavalla, joka on ominainen kaikkien kulttuurien taruille ja myyteille.

Henkiseen tietoon

Henkiseen tietoon

Pekka Ervast

”Henkiseen tietoon” käsittelee kolmea aihepiiriä.Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan ihmisen nykyisten sekä vielä uinuvassa tilassaolevien aistien tarkoitusta ja rakennetta. Seuraavissa luvuissa kosketellaan Patandsjhalin joogaharjoituksia ja niiden vaikutusta ihmisen rakenteeseen. Lopuksi Ervast tutkii kuolemanjälkeistä elämää ja niitä kokemuksia, joiden pariin ihminen tuolloin joutuu.

 

Lataa kirja

Karma ja elämän oikeudenmukaisuus

Karma ja elämän oikeudenmukaisuus

Kalervo Kankaanpää

Kankaanpää selostaa karman lain toimin taperiaatteita jaeri ilmentymiä. Hän pohtii mm. kansojen joukkokarmaa ja karman suhdetta aikamme yleisimpiin sairauksiin sekä osoittaa karman lain yksityiskohtaista luonnetta tarkastelemalla sen ehdottoman oikeudenmukaisuuden.

Ihminen, kolmen maailman asukas

Ihminen, kolmen maailman asukas

Kalervo Kankaanpää

Esitelmässään Kalervo Kankaanpää tarkastelee ihmisen kolmea olemuspuolta ja niitä maailmoja, joissa hän tämän rakenteensa ansiosta elää. Näiden maailmojen vuorottelua ihmiselämässä hallitsee jälleensyntymisen laki, joka tekee ihmiselämien sarjasta yhden pitkän jatkumon.

Kaikkiyhteys

Kaikkiyhteys

Uuno Pore

Uuno Poreen esitelmistä koottu kirja käsittelee teosofian peruskysymysten lisäksi mm. Graal tarustoa ja druidien viisautta. Pore tutkii mm.Radhakrishnanin ja Walt Whitmanin elämänymmärrystä ikuisen viisauden ilmauksina.Kirjan eri aiheita yhdistävä punainen lanka on ihmisen herääminen kosmisen tajunnan olemassaoloon; Pore näkee ajassamme merkkejä tällaisen kokemuksen yleistymisestä.

Ihmiskunnan varhaisvaiheita

Ihmiskunnan varhaisvaiheita

Pekka Ervast

Tämä kirja tarkastelee ihmiskunnan alkuvaiheita ja kehittymistä nykyiseen tilaansa sekä kehitykseen vaikuttaneita voimia. Se sisältää myös mielenkiintoisen analyysin uskonnon rakenteesta, jonka valossa Ervast pohtii uskonnon alkeellisia muotoja ja niiden henkistä taustaa. Muinaisten kaldealaisten viisautta, Gilgamesh-tarua ja kertomusta Babelin tornista käsitellään kutakin omassa luvussaan länsimaista historian- ja uskontokäsitystä avartavalla tavalla.

Lataa kirja

Jeesus Kristus ihmisenä ja jumalana

Jeesus Kristus ihmisenä ja jumalana

Pekka Ervast

Ervastin viimeisiä esitelmäsarjoja, jossa hän tarkastelee Jeesusta henkilönä inhimillisine elämänkokemuksineen ja Jumalan Poikana. Laajalti käsitellään myös Jeesuksen suhdetta karman lakiin ja sitä sisäistä kehitystä,jonka seurauksena ihminen vapautuu karmasta. Tämä edellyttää, että hän oppii käytännön elämässä noudattamaan Jeesuksen elämänohjeita ja tekemään rakkaudentekoja. Vasta silloin hänessä voi herätä Jumalan Poika ja hän voi askel askeleelta kulkea vapautta kohti.

Lataa kirja

Pahan voittaminen

Pahan voittaminen

Pekka Ervast

Kirjassa tutkitaan maailmassa olevan pahan olemusta sekä luonnossa ilmenevänä välttämättömyytenä että ihmisessä olevana tietoisena pahuutena. Luonnossa paha ilmenee rajoituksena, joka luo yksilöllisen, oman olemassaolonsa puolesta taistelevan rnuodon. Ihmisessä ilmenee niin tämän kaltaista pahuutta kuin pahaa tahtoakin, jonka avulla ihminen alistaa ja vahingoittaa ympäristöään ja kanssaihmisiään. Ervast tutkii näiden pahuuden muotojen syntyä,kehitystä ja voittamista.

Lataa kirja

Nostradamus ja Cagliostro

Nostradamus ja Cagliostro

Pekka Ervast

Kirja esittelee kaksi menneinä vuosisatoina elänyttä eurooppalaista salatieteilijää. Se kuvailee tällaisten poikkeusyksilöiden elämäntapaa ja yrityksiä välittää omia oivalluksiaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nostradamus oli ensisijaisesti etevä näkijä, joka kykeni tavoittamaan tulevaisuuden tapahtumia yli vuosisatojen. Cagliostro puolestaan muistutti aikalaisiaan siitä ikivanhasta viisaudesta, joka on löydettävissä arkiajattelun takaa. Kirja sisältää kaksi Pekka Ervastin pitämää esitelmäsarjaa, joista ensimmäinen käsittelee Nostradamusta ja toinen Cagliostroa. Nostradamuksen ennustuksista kertoessaan Pekka Ervast kuvailee myös sitä, miten on mahdollista, että ihminen voi ennustaa. ”Silloin hänen tajuntansa täytyisi hetkeksi joutua kosketuksiin jumalaisen tajunnan ja tiedon kanssa. Inhimillinen ennustaminen on mahdollinen, jos ihmisen tajunta joutuu kosketuksiin sen tiedon kanssa, joka on olemassa maailmankaikkeudessa jumalaisessa tajunnassa.”

Selostaessaan Cagliostron vapaamuurariviisautta Pekka Ervast kuvaa mm. elämän koulua, jota me ihmisinä käymme. Siinä yhteydessä hän avaa ruusu-symboliikkaa: ”Heidän täytyi käydä koulua, heidän täytyi käydä ilmenneen elämän koulua, jotta he voisivat tulla tietoisiksi omasta sisimmästään, omasta sisäisestä elämästään. Tai toisin sanoen, jotta he voisivat pukeutua ruusun kaapuun, jotta he voisivat pukeutua rakkauden hahmoon.”

Lataa kirja

Jumalallinen suunnitelma ja teosofia käytännössä

Jumalallinen suunnitelma ja teosofia käytännössä

Pekka Ervast

Ervast selvittää paljon väärinkäsityksiä aiheuttanuttakäsitettä ”Jumalainen suunnitelma”, jonka sisältö on ihmisen kasvaminen täydelliseksi. Elämänasenne, jota tämä kasvu edellyttää, on käytännöllinen. Sen ydin on, että ihminen lakkaa vastustamasta omaa kohtaloaan ja velvollisuuksiaan;päinvastoin hänen tulee ottaa kiitollisena vastaan mitä elämä hänelle tarjoaa. Näinhän ikäänkuin lunastaa oman paikkansa elämässä. Vastaanottavaiselle ihmiselle elämä tarjoaa yhä suurempia tehtäviä, jotka tuovat mukanaan yhä syvempiä kokemuksia, onnea ja rauhaa.

Lataa kirja

Salaperäinen ihminen

Salaperäinen ihminen

Pekka Ervast

Lähtökohtanaan Raamatun luomiskertomukset Ervast tutkiii hmisen suhdetta sukupuolisuuteen ja kuolemaan sivuten myös selvänäön vaikeuksia. Kirja selvittää mediumististen henkilöiden tehtävää aikakautena, jolloin ihminen elää eksyksissä, jumalaisen alkuperänsä unohtaneena.

Lataa kirja

Jeesus Kristuksen elämänymmärrys

Jeesus Kristuksen elämänymmärrys

Pekka Ervast

Tiivis kirja, joka käsittelee yhtäältä Jeesus Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen okkultista merkityssisältöä, toisaalta sitä elämänymmärrystä, jonka takia Jeesus kuoli. Ervastin mukaan ihmiselämässä vuorottelee kolme perusvoimaa: vapaus, totuus ja rakkaus. Ne antavat perussävelen eri elämänvaiheille, lapsuudelle, nuoruudelle, aikuisuudelle ja vanhuudelle. Näitä voimia kuuntelemalla saamme käsityksen siitä tiestä, jonka Kristus ihmiskunnalle kuolemallaan avasi ja jota seuraamalla me rakennamme perustaa taivaan valtakunnalle maan päällä.

Lataa kirja

Jälleensyntymisen mysteereitä

Jälleensyntymisen mysteereitä

Pekka Ervast

Ervast selostaa ihmisen rakennetta jälleensyntymisen lain valossa. Hän kertoo myös elämän koulusta, jota ihminen käy jälleensyntymästätoiseen ja siitä henkisen kasvun tiestä, jota pitkin ihmisen taipale täydellisyyttä kohti kulkee.

Lataa kirja

Pekka Ervastin elämäkerta

Pekka Ervastin elämäkerta

Aimo Mela

Pekka Ervast oli suomalainen ajattelija ja tutkija, joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti -järjestössä, jonka hän perusti vuonna 1920. Inhimillisen käytännön ja ihmisen ihanteiden välinen ristiriita oli myös Pekka Ervastin toiminnan lähtökohta. Erityisesti häntä askarrutti kulttuurimuotomme keskeisimmän henkisen hahmon – Jeesuksen – antaman esimerkin ja vallitsevan elämänmuodon yhteensopimattomuus. Ervast uskoi, että yksi keskeinen tekijä ristiriidan poistamiseksiolisi oman kulttuuritraditiomme henkisten perusteiden syvemmässä ymmärtämisessä. Hän myös näki, että juuri Jeesuksen antamien elämänohjeiden noudattaminen avaa tien tällaiseen ymmärrykseen ja lopulta myös ihmisen ongelman ratkaisuun. Pekka Ervast sovelsi omassa elämässään näitä elämänohjeita ja kykeni murtautumaan tavanomaisten havaitsemisen muotojen läpi niiden takaiseen maailmaan. Näin Ervastista kehittyi yksiharvoista itsenäisistä eurooppalaisista ihmisen tuntemattomien mahdollisuuksien tutkijoista. Hän kykeni myös välittämään tekemiään havaintoja muille ihmisille. Ervastin tutkimustyön laajuus oli huomattava ja ulottui yhteiskunnallisista kysymyksistä Kalevalan merkitykseen, jälleensyntymisongelman selventämiseen ja maailman sisäisen rakenteen pohdintaan.

Lataa kirja

Sivu 2 / 5