JULKAISUT - Kirjat


Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura

Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran tarkoitus on julkaista ja levittää pääsääntöisesti teosofista ja Ruusu-Ristiläistä teosofiaa sisältäviä kirjoja ja lehtiä.

Lue lisää...

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja on saatavilla:
 
Sivu 1 / 2
Eino Leinon henkinen testamentti

Eino Leinon henkinen testamentti

Esko Mustonen

Esko Mustonen, joka tuli tunnetuksi Yleisradion Sävellahjan monivuotisena juontajana sekä sittemmin myös useiden rajatiedon kirjojen välityksellä, paneutuu viimeiseksi jääneessä kirjassaan Eino Leinoon. Hänestä Mustonen valottaa sitä puolta, jota kirjallisuudessamme on vähemmän käsitelty: hänen teosofista maailmankatsomustaan. Se välittyy esimerkiksi teoksesta Alla kasvon Kaikkivallan, jota Mustonen pitääkin Eino Leinon henkisenä testamenttina.

Käsikirjoituksensa Eino Leinon henkinen testamentti Esko Mustonen sai valmiiksi vähän ennen kuolemaansa, joten kirja ilmestyy tekijänsä postuumina. Sitä voitanee pitää myös hänen henkisenä testamenttinaan lukijoilleen. Kirjassa puhutaan rinnatusten Eino Leinosta ja Suomen teosofisen liikkeen keskushahmosta Pekka Ervastista.

Se on tervetullut puheenvuoro Eino Leino -tutkimuksiin.

Hunnuton Isis

Hunnuton Isis

H. P. Blavatsky

Teosofien Vanhaksi Testamentiksi nimitetty Hunnuton Isisilmestyi vuonna 1877 mahtavana kaksiosaisena teoksena. Ensimmäinen osa käsitteli tiedettä ja toinen uskontoja. Suomennos on jaettu neljään osaan: Tiede I ja II sekäTeologia I ja II. Niissä on yhteensä noin 1300 sivua. Tiedettä käsittelevässä osassa Blavatsky arvostelee usein purevasti oman aikansa tieteitä. Ajan tieteelliset metoditolivat kieltämättä vielä melko alkeellisia. Hatarat tutkimusmenetelmät ja tietämättömyys eivät kuitenkaan ärsyttäneet Blavatskya siinä määrin kuin se halveksiva ylimielisyys, jolla 1800-luvun tiedemiehet suhtautuivat muinaiskansojen myyttiseen viisauteen, jota hän itse arvosti. Teologia-osassa Blavatsky esittelee monien eri kulttuurien uskontoja ja esoteerisia oppeja. Verratessaan oman aikansa kaavoittunutta tapauskonnollisuutta, suvaitsemattomuutta ja moraalista rappiota alkuperäisiin uskontoihin hän ei juurikaan näe kehitystä ja edistystä. Kirkkoisät itse ammensivat tietonsa usein samoista muinaisuuden ehtymättömistä lähteistä, jotka he sitten tuomitsivat pakanallisina. Hunnuton Isis esittelee oman kulttuuripiirimme henkistä ja esoteerista traditiota Pythagoraasta gnostikkoihin ja ruusuristiläisiin. Perimmäinen ykseys kaiken todellisen henkisen pyrkimyksen päämääränä heijastuu Hunnuttomasta Isiksestä kuten Blavatskyn muistakin teoksista.

Idän ja lännen mestarit ja muita kirjoituksia teosofiasta, hengentieteestä ja tieteestä

Idän ja lännen mestarit ja muita kirjoituksia teosofiasta, hengentieteestä ja tieteestä

Teosofiassa esitetään, että ihmiskunnan kehitystä ohjaavat mestarit, jotka ovat täydellistyneitä ihmisiä.
Yleensä he toimivat taustalla, mutta Teosofisen Seuran perustajia inspiroi ja auttoi kaksi idän mestaria. Toisaalta ruusuristiläisyydestä ja antroposofiassa korostetaan Jeesus Kristuksen merkitystä ihmiskunnan henkisessä historiassa.

FT Antti Savinainen pohtii tässä artikkelikokoelmassa Jeesus Kristuksen arvoitusta, idän ja lännen mestareita, teosofisen liikkeen historiaa sekä teosofian ja tieteen kohtaamista ruusuristiläisestä näkökulmasta.

Savinainen on aiemmin julkaissut artikkelikokoelman Kuolemanrajatutkimus: tiede kohtaa Aikain viisauden ja muita kirjoituksia.

[Etukannen henkilöiden nimiä koskevassa sisäsivun alaviitteessä on valitettava virhe. Mestari Moryan ja mestari Kuthumin nimet ovat ko. alaviitteessa päinvastaisessa järjestyksessä.]

Ihminen, kolmen maailman asukas

Ihminen, kolmen maailman asukas

Kalervo Kankaanpää

Esitelmässään Kalervo Kankaanpää tarkastelee ihmisen kolmea olemuspuolta ja niitä maailmoja, joissa hän tämän rakenteensa ansiosta elää. Näiden maailmojen vuorottelua ihmiselämässä hallitsee jälleensyntymisen laki, joka tekee ihmiselämien sarjasta yhden pitkän jatkumon.

Jeesuksen Jooga

Jeesuksen Jooga

Mauri Lehtovirta

Kun kristillinen ajattelu pysähtyy paikoilleen ja sementöityy eikä henki jaksa kulkea, on syytä palata opetuksen lähteille. Yhä uudelleen on syytä kysyä, mitä Jeesus meille todella opetti. Kirkkokunnilla ei ole monopolia kristinuskon tulkintoihin. Se on meillä jokaisella.

On ilmeistä, että ikivanha itämainen joogan perinne oli Jeesukselle tuttua. Jeesuksen jooga palauttaa keskusteluun mahdollisuuden tarkastella Mestarin opetuksia tuoreesta näkökulmasta. Kirja suuntaa katseen Jeesuksen opetuksen ytimeen, vuorisaarnaan ja pohtii tätä suurta opetuspuhetta jälleensyntymisen ja karman lain tosiasioiden pohjalta. Näin Jeesuksen jooga luo osaltaan siltaa lännen ja idän henkisten kehitysjärjestelmien välille. Ne molemmat johtavat meitä ymmärrykseen, vapauteen ja valaistumiseen.

Kaikkiyhteys

Kaikkiyhteys

Uuno Pore

Uuno Poreen esitelmistä koottu kirja käsittelee teosofian peruskysymysten lisäksi mm. Graal tarustoa ja druidien viisautta. Pore tutkii mm.Radhakrishnanin ja Walt Whitmanin elämänymmärrystä ikuisen viisauden ilmauksina.Kirjan eri aiheita yhdistävä punainen lanka on ihmisen herääminen kosmisen tajunnan olemassaoloon; Pore näkee ajassamme merkkejä tällaisen kokemuksen yleistymisestä.

Kalevalan arvoitus

Kalevalan arvoitus

Uuno Pore

Kalevalan arvoitus on koottu Ruusu-Ristin edesmeneen johtajan Uuno Poreen Kalevala-aiheisista esitelmistä. Niissä Pore tulkitsee kansalliseepoksemme keskeisiä taruja niiden symbolisen ja myyttisen sisällön pohjalta. Allegorisesti ymmärrettynä Kalevala johtaa lukijan suurten kysymysten äärelle: se kertoo maailman ja ihmisen synnystä, totuuden tiestä, kuoleman arvoituksesta dramaattisella ja nykyihmistäkin koskettavalla tavalla, joka on ominainen kaikkien kulttuurien taruille ja myyteille.

Kalevalatutkimuksia

Kalevalatutkimuksia

Eeva Rissanen, Niilo Rissanen, Sylvi Pöyry

KUN VÄINÄMÖINEN ON KASTANUT MARJATAN POJAN KARJALAN KUNINKAAKSI:

”Lauloi kerran viimeisensä, Lauloi vaskisen venehen, Kuparisen umpipurren.
Itse istuvi perähän, Läksi selvälle selälle; Virkki vielä mennessänsä, Lausui Lähtiellensä:
”Annappas ajan kulua, Päivän mennä, toisen tulla, Taas minua tarvitahan, Katsotahan, kaivatahan, Uuen Sammon saattajaksi, Uuen soiton suorijaksi, Uuen kuun kulettajaksi, Uuen päivän päästäjäksi, Kun ei kuuta, aurinkoa Eikä ilmaista iloa.”
(Kalevala 50:484-500)

Karma ja elämän oikeudenmukaisuus

Karma ja elämän oikeudenmukaisuus

Kalervo Kankaanpää

Kankaanpää selostaa karman lain toimin taperiaatteita jaeri ilmentymiä. Hän pohtii mm. kansojen joukkokarmaa ja karman suhdetta aikamme yleisimpiin sairauksiin sekä osoittaa karman lain yksityiskohtaista luonnetta tarkastelemalla sen ehdottoman oikeudenmukaisuuden.

Kultakukan salaisuus

Kultakukan salaisuus

Richard Wilhelm

Kultakukan salaisuus on ihmiskunnan vanhimpia säilyneitä tekstejä. Sen merkit koottiin noin 2300 e.Kr. ja tärkeimmät selitykset ovat peräisin Konfultselta ja muilta 600 e. Kr. eläneiltä kiinalaisilta filasofeilta. Kiinalaisille Kultakukan salaisuus on sama kuin Koraani Islamin uskonnossa ja Raamattu kristityille. Kirja kuvaa tajunnan eri vaiheita tiellä kohti valaistumista. – C.G. Jung on laatinut kirjaan alkupuheen, joka selvittää kohta kohdalta eurooppalaisen mielen ongelmia matkalla kohti tätä valaistumista eli kultakukan salaisuutta.

Kuoleman valtakunnassa

Kuoleman valtakunnassa

Uuno Pore

Pore tekee tässä esitelmässä selkoa siitä, mitä ihmiselle kuolemassa okkultisesti katsoen tapahtuu. Hän kuvailee kuolemanjälkeistä matkaa Tuonelan kiirastulen läpi taivaalliseen elämään. Nämä ovat tajunnantiloja, joiden yksityiskohtainen luonne määräytyy yksilön mukaan.

Mitä on okkultismi?

Mitä on okkultismi?

H. P. Blavatsky

Teosofisen liikkeen perustamisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu kokoelma H.P. Blavatskyn kirjoituksia. Uuno Poreen valitsemat tekstit käsittelevät mm. meidän aikakauttamme okkultisesta näkökulmasta, unia, Kalevalaa ja eettisiä kysymyksiä. Monipuolisen ja käytännön elämäänkin liittyvän aihevalinnana nsiosta kirja antaa hyvä käsityksen H.P.B.:n valtavasta ja moniulotteisesta kirjallisesta työstä. Kirjan lopussa oleva lyhyt luku H.P.B. :stä ihmisenä ihmisten parissa hahmottaa Teosofisen liikkeen perustajan temperamenttista ja sykähdyttävää persoonallisuutta.

Näin puhui Buddha

Näin puhui Buddha

H.S. Olcott

Joka haluaa tutustua Buddhaan ja hänen sanomaansa löytää tästä kysymysten ja vastausten muotoon laaditusta kirjasta helppotajuisen ja perusteellisen esityksen buddhalaisuuden historiasta ja filosofisesta perustasta. Kirja pohjautuu Olcottin Ceylonilla suorittamiin tutkimuksiin ja sitä on käytetty oppikirjana niin idän kuin lännen buddhalaisissa kouluissa.

Patandshalin jooga-ajatelmat

Patandshalin jooga-ajatelmat

William Q. Judge

Patandshalin jooga-ajatelmat käsittelevät ihmisen rakennetta ja menetelmää, jonka avulla hän oppii samastumaan sieluunsa ja siten hallitsemaan mielensä. Ajatelmat jakaantuvat neljään kirjaan: ensimmäinen käsittelee keskittymisen taitoa, toinen sen saavuttamiseen käytettäviä apukeinoja. Kolmas kirja selostaa joogin saavutuksia ja neljäs perehdyttää lukijan eristyneisyyden olemukseen, tilaan, jossa ihminen on sielussaan vapaa suurten vastakohtaparien, kuten hyvä ja pahan, vaikutukselta.

Pekka Ervastin elämäkerta

Pekka Ervastin elämäkerta

Aimo Mela

Pekka Ervast oli suomalainen ajattelija ja tutkija, joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti -järjestössä, jonka hän perusti vuonna 1920. Inhimillisen käytännön ja ihmisen ihanteiden välinen ristiriita oli myös Pekka Ervastin toiminnan lähtökohta. Erityisesti häntä askarrutti kulttuurimuotomme keskeisimmän henkisen hahmon – Jeesuksen – antaman esimerkin ja vallitsevan elämänmuodon yhteensopimattomuus. Ervast uskoi, että yksi keskeinen tekijä ristiriidan poistamiseksiolisi oman kulttuuritraditiomme henkisten perusteiden syvemmässä ymmärtämisessä. Hän myös näki, että juuri Jeesuksen antamien elämänohjeiden noudattaminen avaa tien tällaiseen ymmärrykseen ja lopulta myös ihmisen ongelman ratkaisuun. Pekka Ervast sovelsi omassa elämässään näitä elämänohjeita ja kykeni murtautumaan tavanomaisten havaitsemisen muotojen läpi niiden takaiseen maailmaan. Näin Ervastista kehittyi yksiharvoista itsenäisistä eurooppalaisista ihmisen tuntemattomien mahdollisuuksien tutkijoista. Hän kykeni myös välittämään tekemiään havaintoja muille ihmisille. Ervastin tutkimustyön laajuus oli huomattava ja ulottui yhteiskunnallisista kysymyksistä Kalevalan merkitykseen, jälleensyntymisongelman selventämiseen ja maailman sisäisen rakenteen pohdintaan.

Lataa kirja

Rauhan Ruusu

Rauhan Ruusu

Daniil Andrejev

Daniil Andrejev (1906-1959) oli suuri venäläinen runoilija ja näkijä, joka kärsi totalitarismin aikana tuomion Vladimirin vankilassa. Siellä hän loi ihmiskunnalle pyhittämänsä teokset, myös suurteoksensa Rauhan Ruusu eli Roza Miran. Teoksen keskeinen näkemys on, että luonto on elävä, maailmankaikkeus koosrtuu lukemattomista eriaineellisista kerrostumista. Teoksessaan Andrejev pyrkii välittämään lukijoilleen kaiken, mikä hänelle avautui, mitä hänen annettiin tietää.

(Suom. Liilia Siiberg, Merja Nurmisto)

Salainen Oppi I ja II

Salainen Oppi I ja II

H. P. Blavatsky

Pääteoksensa Salaisen Opin kaksi ensimmäistä osaa H.P.Blavatsky kirjoitti vuosina 1886 – 88. Niin ensimmäinen osa, Maailman synty, kuintoinen, nimeltään Ihmisen synty, jakaantuvat kolmeen jaksoon, joista ensimmäinenesittää Aikain viisauden, ihmiskunnan alkuperäisen uskonnon oppeja kosmisesta kehityksestä vertailemalla niitä suurten uskontojen vastaaviin oppeihin. Toinen jakso käsittelee symboliikan syntyä ja selvittelee eri uskontojen teologiaa osoittaen niiden myyttien ja mysteerioiden todellisen merkityksen. Kolmannessa jaksossa Blavatsky vertailee okkultimia oman aikansa tieteeseen. Rakenteellisesti Salainen Oppi on koottu siten, että se muodostaa mahtavan kommentaarin Dzyanin Kirjasta käännetylle yhdeksälletoista runolle. Tätä kirjaa on sanottu maailman vanhimmaksi ja se on kirjoitettu kielitieteilijöille tuntemattomalla senzarin kielellä. Salainen Oppi on Blavatskyn mukaan 1800-luvun tulkinta näille Dzyanin kirjan stanzoille eikä sellaisena sisällä lopullista totuutta Gupta Vidhasta, salaisesta tieteestä. Kullakin vuosisadalla tehdään yritys näyttää maailmalle mitä tämä tieto on, ja Salainen oppi edustaa oman vuosisatansa osuutta siitä.

Suola

Suola

Beinsa Douno

Mestari Beinsa Douno oli bulgarialainen teologi, filosofi ja mystikko. Kirja Suola on kokoelma Beinsa Dounon saarnoja missä hän avaa esoteerisen kristinuskon opetuksia. Kirjan suomentaja on Anne Paalo ja kustantaja Ruusu-Ristin kirjallisuusseura. Kirjaa saa ostettua toistaiseksi Aatma- kirjakaupasta Helsingistä.

Suola on voiman elementti, joka pitää asiat tasapainossa. Suolaisuus on tie valoon, valo on tie rakkauteen ja rakkaus tie Jumalan luo.

Voin antaa joillekin ylijäämää energiastani ja elämästäni, koska se ei ole minun. Ihmisestä säteilevää valoa on levitettävä.

Teosofiaa kirjallisuudessa

Teosofiaa kirjallisuudessa

Sylvi Pöyry

Teosofia – aikain viisaus – on teosofisesta liikkeestä riippumatta aina ollut olemassa. Sen ydin on meidänkin aikanamme löydettävissä kaikkien aikojen suurista uskonnoista sekä filosofisista ja tieteellisistä järjestelmistä. Sen vuoksi tieteen ja uskontojen vertaileva tutkimus on aina kuulunut teosofisen liikkeen ohjemaan. Tällainen tutkimustyöhän kehittää ajattelua ja auttaa todellisuutta vastaavan maailmankuvan rakentamisessa.

Teosofia on myös kirjallisuudessa; usein erilaisiin aatevirtauksiin liittyneenä ja kirjailijoiden tietoisesti tai tietämättään välittämänä. Erityisesti romanttisen aatevirtauksen valtakausina kirjailijat ovat kuitenkin tiedostaneet ja joskus myös tunnustaneet yhteytensä teosofiaan.

Lataa kirja

Teosofian avain

Teosofian avain

H. P. Blavatsky

Teosofian avain on ”selvä esitys kysymysten ja vastausten muodossa siitä siveysopista, tieteestä ja filosofiasta, jonka tutkimistavarten Teosofinen seura on perustettu”. Yli 300-sivuinen kirja käsittelee teosofian ja Teosofisen seuran välistä suhdetta, seuran työtapaa sekä laajasti teosofisia oppeja luonnosta ja ihmisestä, jälleensyntymisestä ym. ”Mitä on teosofia käytännössä” kertoo teosofien itsekasvatuksesta ja eettisestä ihanteesta. Kirjan lopussa oleva laaja sanasto antaa monipuolisuudessaan ja perusteellisuudessaan hyvän taustan teosofisen kirjallisuuden ymmärtämiseen.

The Yoga of Jesus: Teachings of Esoteric Christianity

The Yoga of Jesus: Teachings of Esoteric Christianity

Mauri Lehtovirta

When Christian thought is stagnant and ossified, with little spirit left, we must come back to the source of Jesus’s teachings. We must ask what Jesus really taught. Churches do not have a monopoly on interpretations of Christianity. Indeed, it belongs to all of us. The Yoga of Jesus opens a fresh perspective on Jesus’s teachings. It focuses on their very core--the Sermon on the Mount--and reflects upon Jesus’s great ideas from the point of view of karma and reincarnation. This book provides a bridge between the Western and Eastern spiritual traditions. They both lead us to insight, freedom, and enlightenment.

Lataa kirja

Tohtori Tavernierin salaisuudet

Tohtori Tavernierin salaisuudet

Dion Fortune

Tohtori Tavernierin salaisuudet eivät ole mikään tavanomainen salapoliisi tai jännitysromaani. Tohtori Taverner ja hänen apulaisensa Rhodes vievät lukijan syrjäisen nummen keskellä sijaitsevaan hoitokodin mitä kummallisimpien, psykiatriaan liittyvien potilastapausten pariin.
Yliluonnolliset ilmiöt näyttelevät merkittävää osaa näissä jännittävissä tarinoissa ja monet sattumukset selittyvät karman ja jälleensyntymisen avulla. Tavernerin hoitomenetelmät perustuvat syvälliseen ihmistuntemukseen ja salatieteeseen.

Dion Fortune (1890-1949) oikealta nimeltään Violet Mary Firth oli brittiläinen kirjailija, salaisten tieteiden harjoittaja ja kristillinenkabbalisti.

Totuus on korkein hyve - Pekka Ervastin elämäkerta

Totuus on korkein hyve - Pekka Ervastin elämäkerta

Erik Gullman

Ruusu-Ristin perustaja Pekka Ervast (1875-1934) kuuluu niiden harvinaislaatuisten kulttuuri-ihmisten joukkoon, jotka ovat pyrkineet saattamaan omat syvähenkiset kokemuksensa yleisesti ymmärrettävään muotoon.

Hän esitti rohkeasti henkiset ja mystiset kokemuksensa ja toimintansa lähtökohdaksi. Tässä hän poikkesi tieteen ja myös perinteisen uskonnon tavasta ymmärtää olemassaoloa ja ihmisen elämää. 

Ervast oli suomalaisen teosofisen liikkeen pioneeri, joka jätti jälkeensä laajan kirjallisen tuotannon. Ervastin vaikutus suomalaisessa yhteiskunta- ja kulttuurielämässä on ollut merkittävä.

Teosofian Seuran tunnuslauseena on "Totuus on korkein uskonto".

Ervast esitti tämän tunnuslauseen myös muodossa "Totuus on korkein hyve". Tällä hän halusi korostaa henkisen elämän ehdotonta eettistä perustaa.

Lataa kirja

Upanisadit

Upanisadit

C. Rajagopalachari

Upanisadit on hindulaisuuden pyhä kirja, joka ilmentää voimakasta tieteellistä henkeä uskonnollisen etsimisen yhteydessä. Pyhät tarut antavat selkeitä opetuksia ihmisen ja maailman rakenteesta ja menetelmästä, jonka avulla meidän on mahdollista oppia samastumaan siihen ikuiseen, joka meissä piilee.

Uskonnollinen kokemus

Uskonnollinen kokemus

William James

Amerikkalainen filosofi ja psykologi William James herätti vuosisadan vaihteessa huomiota ennakkoluulottomilla havainnoillaan ja tutkimuksillaan.Tämä kahdenkymmenen luennon sarja käsittelee yksilön uskonnollista rakennetta ja sen ilmenemismuotoja. James esittelee lukuisia käytännön esimerkkejä erityyppisistä uskonnollisista kokemuksista, joiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta hän pohtii uskonelämän muotojen yleisiä tuntomerkkejä sekä kokemusten merkitystä erityyppisille ja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Alansa klassikko.

 
Sivu 1 / 2