JULKAISUT - Kirjat


Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura

Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran tarkoitus on julkaista ja levittää pääsääntöisesti teosofista ja Ruusu-Ristiläistä teosofiaa sisältäviä kirjoja ja lehtiä.

Lue lisää...

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja on saatavilla:
 
Sivu 1 / 4
Ajatuksen ja käden parantava voima

Ajatuksen ja käden parantava voima

Pekka Ervast

Terveyden ja sairauden kysymystä ja eri parantamismenetelmiä käsittelevä kirja. Christian sciencea, hypnotismia ja psykoanalyysin varhaismenetelmiä, suggestiota sekä magnetismia selostetaan niin näkyvän kuin näkymättömän maailman kannalta. Kirja opastaa myös, miten jokainen meistä voi kehittää itsessään sairautta parantavia ominaisuuksia ja sitä elämänasennetta, jonka yhtenä tunnusmerkkinä on terveyden salaisuuden ratkeaminen.

Lataa kirja

Alempi ja ylempi jooga

Alempi ja ylempi jooga

Pekka Ervast

Esitelmäsarja, joka käy läpi itä- ja länsimaisia mielen ja ruumiin hallitsemiseen tähtääviä menetelmiä alimmasta fakirismista ylimpään joogaan. Ervast kertoo mm. jesuiittojen ja rosencreuzilaisen veljeskunnan vähemmän tunnetuista henkisistä harjoituksista. Viimeisessä luvussa hän hahmottaa kristillistä joogaa, joka avaa länsimaiselle ihmiselle tien yhä avartuvaan henkiseen kokemiseen.

 

Lataa kirja

Avioliitto ja lapsen kasvatus

Avioliitto ja lapsen kasvatus

Pekka Ervast

Ihmisen henkisen kehityksen kannalta avioliittoa ja lapsen kasvatusta ja niiden päämääriä hahmottava esitelmäsarja. Kasvatusta käsittelevä osa poikkeaa ns. kasvatusoppaista, sillä Ervastin lähtökohtana on ihminen jälleensyntyvänä henkisenä olentona. Tätä taustaa vasten hän piirtää suuntaviivat kasvatukselle, joka pyrkii tukemaan ihmisessä olevaa hyvää ja kasvattamaan tulevistasukupolvista fyysisen maailman kansalaisia, jotka henkisen olemuksensa muistaen pyrkivätelämässään yhä lähemmäs Jumalaa.

Lataa kirja

Christosophia

Christosophia

Pekka Ervast

Kolmeen osaan jakaantuva kirja. ”Mitä on usko” tarkastelee uskon psykologiaa ja sisältöä. ”Pieni Ruusu-Ristikatekismus”, joka on julkaistu myös omana kirjasenaan kertoo kysymysten ja vastausten muodossa kristinuskon, erityisesti Jeesuksen opetusten ydinkohdista. Kolmasosa, ”Christosophia” eli viisaus Kristuksesta tarkastelee Jeesus Kristukseenliittyviä kiisteltyjä kysymyksiä. Näitä ovat mm. evankeliumien luotettavuus, Jeesuksen syntymä ja Kristuksen toinen tuleminen.

Lataa kirja

Elämää kuoleman jälkeen

Elämää kuoleman jälkeen

Pekka Ervast

Kirja käsittelee kuoleman jälkeisiä välitiloja, sekä ennen kaikkea omaa tehtäväämme ihmisinä. Teoksesta käy myös selvästi esille se uusi sanoma, minkä Jeesus Kristus toi tähän ihmiskuntaan.

Meillä ihmisillä on tehtävä juuri tämän maan päällä,  me olemme Jumalan poikia. Meidän pitää luoda onnea tähän maailmaan.

Lataa kirja

Enkelein lankeemus

Enkelein lankeemus

Pekka Ervast

Tämä varhaisteos asettaa Raamatun kertomukset luomisesta, syntiinlankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista omille paikoilleen ihmiskunnan historiassa. Historia pitää sisällään runsaasti länsimaiselle luonnontieteelliselle tutkimukselle tuntemattomia tapahtumia ja prosesseja, jotka ovat oleellisella tavalla muovanneet sekä nykyistä ihmiskuntaa että yksilön rakennetta ja jotka Ervast tässä asettaa oikeisiin yhteyksiinsä.

Lataa kirja

Esoteeriset koulut ja okkultinen maailma

Esoteeriset koulut ja okkultinen maailma

Pekka Ervast

Tämä eripainoksena julkaistu esitelmä ottaa kantaa kaupallisiin yrityksiin, jotka maksua vastaan auttavat ihmisiä kehittämään itsessään erityisiä ominaisuuksia, kuten selvänäköä tai ennustamisen kykyä. Ervast selvittää laajalti niitä okkultisia olentojoukkoja eli voimia, jotka vaikuttavat ihmisen pyrkimyksiin. Niitä on erilaisia ja niillä on omat esoteeriset koulunsa. Ainoa oikea esoteerinen koulu on kuitenkin se, joka opettaa ihmiselle hyvyyttä ja epäitsekkyyttä ja kääntää hänen katseensa maallisista ansioista korkeampiin pyrkimyksiin.

 

Lataa kirja

Esoteerisia opetuksia

Esoteerisia opetuksia

Pekka Ervast

Nämä nyt julkaistavat opetuskirjeet eli Epistolat sisältävät paljon syvällistä opetusta.

Ne antavat laajan kuvan Pekka Ervastin näkemyksistä teosofiaan, ruusuristiläisyyteen ja esoteeriseen itsekasvatustyöhön. Siksi olemme katsoneet niiden julkaisun persutelluksi. Toivomme niiden auttavan jokaista vakavaa totuudenetsijää hänen henkisellä tiellään.

Europpalaisia näköaloja

Europpalaisia näköaloja

Pekka Ervast

Ervast tarkastelee historiassa esiintyneitä pyrkimyksiä yhdistää Eurooppa sekä paneurooppalaista liikettä. Hän selventää niitä vaatimuksia, joita Euroopan mahdollinen yhdistyminen ja elämä yleensä asettavat eurooppalaiselle miehelle ja naiselle sekä koko yhteiskuntarakenteelle. Yhteiskunta jakaantuu kolmeen eri alueeseen, joiden tulisi olla toisistaan riippumattomia. Vain näin eurooppalainen yhteiskunta voisi kehittyä paremmaksi kasvuympäristöksi kansalaisilleen.

Lataa kirja

From Death to Rebirth

From Death to Rebirth

Pekka Ervast

What happens to us when we die?

What is afterlife like?

Is it possible to know anything about it?

 

Through the ages there have been stories about people who have visited the abode of the death.

These people, seers, and sages of different cultures, have reported what they have seen there.

One of them was a Finnish spiritual teacher Pekka Ervast.

This book contains Ervast's teachings on the afterlife: He tells of the phases and states people will undergo after they pass through the door of the death.

Pekka Ervast (1875-1934) had a profound spiritual awakening at the age of twenty. He then became a pioneer of the theosophical movement in Finland. Ervast wrote and lectured regularly for over 30 years on the multitude of spiritual topics. Previously four of his books have been published in English: The Sermon on the Mount, or the Key to Christianity; "H. P. B."; Four Episodes from the Life of the Sphinx of the Nineteenth Century; The Key to the Kalevala; and The Divine Seed: The Esoteric Teachings of Jesus.

Lataa kirja

Gnostikot

Gnostikot

Pekka Ervast

Ervastin kuoleman jälkeen julkaistu esitelmäsarja kertoo Johanneksen seurakunnan, gnostikkojen kristinuskon tulkinnasta ja elämänymmärryksestä. Kirja syventyy tarkastelemaan erityisesti ihmiskunnan ja yksilön lunastustyötä yhtäältä Jeesus Kristuksen elämäntehtävän kannalta, toisaalta sisäisenä prosessina jokaisen yksilön elämässä. Lähtökohtanaan gnostikoiden ”pistis”, uskon määritelmä, kirja tutkii uskon elämän eri vaiheita sekä niihin liittyviä kokemuksia.

 

Lataa kirja

H. P. Blavatsky: Evankeliumien esoteerinen luonne

H. P. Blavatsky: Evankeliumien esoteerinen luonne

Pekka Ervast

Blavatskyn Lucifer-aikakauslehdessä julkaisema kirjoitussarja tarkastelee evankeliumien salattua, esoteerista luonnetta mm. niiden etymologiaa tutkimalla. Se osoittaa, että kristityt kädet ovat muovanneet niin Raamattuakuin esimerkiksi juutalaisten Kabbalaa myöhempinä aikoina niin, ettei meille ole juurikaan säilynyt alkuperäisiä pyhiä kirjoituksia. Mutta ”pienikin siru oikeata kultaa kimmeltää ikuisesti ja -salatieteilijä voi löytää jälkiä –alkuaikaisista totuuksista”. Näiden luonnetta HPB valottaa tässä kirjasessa.

Lataa kirja

H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa

H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa

Pekka Ervast

Blavatsky-sarjan viimeinen osa antaa analyysin H.P. Blavatskyn luonteesta ja kertoo hänen kaipuustaan löytää ratkaisu olemassaolon kysymykseen. Kirja esittelee myös H.P.B.:n pääteokset Hunnuton Isis ja Salainen Oppi. Ihmisen syntyperää ja rotujen historiaa esitellään laajalti, samaten yksilön elämää niiden valossa.

Lataa kirja

H.P. Blavatskysta sananen

H.P. Blavatskysta sananen

Pekka Ervast

Kolmen kirjan sarjan ensimmäinen osa tarkastelee Teosofisen Seuran perustajan H.P. Blavatskyn elämäntehtävää ja syitä, jotka osittain estivät sen toteutumisen. Toinen luku, ”H.P. Blavatskyn suurin ihme” kertoo Salaisen Opin synnystä ja H.P.B.:n työskentelytavoista. Monet meidän aikamme tieteen tosiksi paljastamat Salaisen Opin väittämät kertovat siitä viisaudesta ja ikivanhasta tiedosta, jonka välittämiseksi länsimaiselle materialismiin eksyneelle ihmiselle teos aikanaan kirjoitettiin.

 

Lataa kirja

Henkiseen tietoon

Henkiseen tietoon

Pekka Ervast

”Henkiseen tietoon” käsittelee kolmea aihepiiriä.Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan ihmisen nykyisten sekä vielä uinuvassa tilassaolevien aistien tarkoitusta ja rakennetta. Seuraavissa luvuissa kosketellaan Patandsjhalin joogaharjoituksia ja niiden vaikutusta ihmisen rakenteeseen. Lopuksi Ervast tutkii kuolemanjälkeistä elämää ja niitä kokemuksia, joiden pariin ihminen tuolloin joutuu.

 

Lataa kirja

Hiljaisuuden Ääni

Hiljaisuuden Ääni

Pekka Ervast

Tämä pieni kirjanen on eräänlainen H. P. Blavatskyn ”Hiljaisuuden Ääni” kirjan esittely. Hiljaisuuden ääni on katkelma vanhasta itämaisesta mystisestä teoksesta ja sen teksti on vaikeatajuista. Ervast antaatässä joitakin viitteitä sen lukemiseen ja ymmärtämiseen. Hän käy läpi Hiljaisuuden Äänen pääkohdat ja antaa avaimet niiden käsittämiseen. Vaikkakin pienimuotoinen, tämä teos kuvailee ihmisen henkistä kehitystä harvinaisen kauniilla ja koskettavalla tavalla.

 

Lataa kirja

Ihmisen synty

Ihmisen synty

Pekka Ervast

Tutkimus inhimillisen minuuden kehittymisestä, sen eri olemuspuolten syntyhistoriasta ihmiskunnan varhaisemmissa vaiheissa sekä niiden ulkopuolisten voimien luonteesta, jotka tähan kehitysprosessiin ovat vaikuttaneet. Kirja valottaa myös niitä lukuisia kehitysimpulsseja, joiden kohteena ihminen on ja joiden vähittäisestä yhteensovittumisesta muodostuu ehjä kokonaisuus.

Lataa kirja

Ihmiskunnan alkuperäinen kieli ja kirjoitus

Ihmiskunnan alkuperäinen kieli ja kirjoitus

Pekka Ervast

Mm. okkultista symboliikkaa, kiinalaista ja egyptiläistä kirjoitusta sekä kabbalaa käsittelevä kirjanen johdattelee selkeästi ns. salaisiin tieteisiin. Ervast kertoo myös numerologiasta ja antaa esimerkkien avulla ohjeita sen tulkitsemiseen.

Lataa kirja

Ihmiskunnan varhaisvaiheita

Ihmiskunnan varhaisvaiheita

Pekka Ervast

Tämä kirja tarkastelee ihmiskunnan alkuvaiheita ja kehittymistä nykyiseen tilaansa sekä kehitykseen vaikuttaneita voimia. Se sisältää myös mielenkiintoisen analyysin uskonnon rakenteesta, jonka valossa Ervast pohtii uskonnon alkeellisia muotoja ja niiden henkistä taustaa. Muinaisten kaldealaisten viisautta, Gilgamesh-tarua ja kertomusta Babelin tornista käsitellään kutakin omassa luvussaan länsimaista historian- ja uskontokäsitystä avartavalla tavalla.

Lataa kirja

Ihmisyyden uskonto

Ihmisyyden uskonto

Pekka Ervast

Viiteen itsenäiseen osaan jakaantuva teos. ”Uuden ajan aamunkoitteessa” kuvailee tulevaisuuden uskontoa, sivistystä ja ihmistä. ”Olemmeko käsittäneet oikein” tutkii Teosofisen Seuran historiaa ja sen kykyä toteuttaa yhtä perusaatettaan, veljeyttä. ”Mestarit ja teosofinen liike” kertoo mestarien etsimisen ehdoista ja heidän opetuksistaan. ”Vesimiehen merkeissä” sisältää näkemyksiä vesimiehen ajan alkamisesta ja luonteesta. ”Pari päiväkysymystä” käsittelee aikansa yhteiskunnallisia oloja ja niihin vaikuttavia henkisiä virtauksia.

Lataa kirja

Itsemurha ei ole oikea ratkaisu

Itsemurha ei ole oikea ratkaisu

Pekka Ervast

Tämä omana kirjasenaan julkaistu esitelmä pyrkii ymmärtämään itsemurhan syitä ja seurauksia näkyvän, mutta ennen kaikkea näkymättömän maailman kannalta. Selvänäköisiin tutkimuksiin pohjautuen se keskittyy kuvailemaan niitä kuolemanjälkeisiä tiloja, joissa ihminen joutuu elämään kunnes hän olisi kohdannut kuoleman luonnollisesti. – Nämä sieluntilat kertovat omalta osaltaan siitä virhearvioinnista, joka itsemurhan taustalla usein piilee.

Lataa kirja

Jälleensyntymisen mysteereitä

Jälleensyntymisen mysteereitä

Pekka Ervast

Ervast selostaa ihmisen rakennetta jälleensyntymisen lain valossa. Hän kertoo myös elämän koulusta, jota ihminen käy jälleensyntymästätoiseen ja siitä henkisen kasvun tiestä, jota pitkin ihmisen taipale täydellisyyttä kohti kulkee.

Lataa kirja

Jälleensyntymismuisti

Jälleensyntymismuisti

Pekka Ervast

Tämä tiivis esitelmä analysoi ihmisen muistin toimintaperiaatteita ja selostaa salatieteen valossa luonnon muistia, johon on piirretty kaikki tähän mennessä tapahtunut. Näiden pohjalta ja esimerkkien avulla Ervast selostaa jälleensyntymismuistin luonnetta ja sen tajunnantilan saavuttamista, jonkamyötä jälleensyntymismuisti ihmisessä alkaa toimia.

Lataa kirja

Jeesuksen Salakoulu

Jeesuksen Salakoulu

Pekka ervast

Pekka Ervast käsittelee kristinuskoon sisältyvää henkisen kasvun tietä, johon ei yleensä juurikaan ole kiinnitetty huomiota. Jeesuksen antamat elämänohjeet kuvataan järjestelmällisenä menetelmänä, jota noudattamalla ihmisestä tulee itsetietoinen ”taivaan valtakunnan” jäsen. Tämä tarkoittaa, että ihminen löytää tavan ymmärtää ja kokea elämää, jossa kaikki hänen persoonalliset rajoituksensa ylittyvät ja hän voi elää kokonaan rakkauden täyttämänä.

Lataa kirja

Jeesus Kristuksen elämänymmärrys

Jeesus Kristuksen elämänymmärrys

Pekka Ervast

Tiivis kirja, joka käsittelee yhtäältä Jeesus Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen okkultista merkityssisältöä, toisaalta sitä elämänymmärrystä, jonka takia Jeesus kuoli. Ervastin mukaan ihmiselämässä vuorottelee kolme perusvoimaa: vapaus, totuus ja rakkaus. Ne antavat perussävelen eri elämänvaiheille, lapsuudelle, nuoruudelle, aikuisuudelle ja vanhuudelle. Näitä voimia kuuntelemalla saamme käsityksen siitä tiestä, jonka Kristus ihmiskunnalle kuolemallaan avasi ja jota seuraamalla me rakennamme perustaa taivaan valtakunnalle maan päällä.

Lataa kirja

 
Sivu 1 / 4