RUUSU-RISTIN SISÄINEN KOULU

Vapaamuurarius INRI

Järjestön ytimenä toimii veljeskunta, jonka tarkoituksena on älyllisseremoniallista tietä herättää jäsenissään tietoisuus henkisestä olemuksestaan ts. korkeammasta minuudestaan.

Tämä koulu toimii vapaamuuraripohjalla sen kolmen ensimmäisen yleismaailmallisesti hyväksytyn asteen, Johannes-muurariuden muodossa. Ks. Pekka Ervastin teos Vapaamuurariuden kadonnut sana.

Ruusu-Ristin vpm-veljeskunta on eräs kaikkina aikoina vaikuttaneiden mysteereiden, initiaatiokoulujen ja vapaamuurarijärjestöjen nykyaikainen perillinen. Sen juuret ovat 1800-luvulla syntyneessä yhteis-vapaamuurariudessa.

1920-luvun alussa järjestön perustaja Pekka Ervast sai mestariltaan käskyn toimia tässä muodossa. Hänen johdollaan rituaaliin lisättiin Kalevalaan perustuvat mantrat ja Jeesuksen Vuorisaarnan siveellinen oppi. Järjestössä voivat siis toimia kaikki ihmiset rotuun, uskontunnustukseen, sukupuoleen, ulkonaiseen asemaan yms. katsomatta.

Kuten kaikki vpm-järjestöt, myös Ruusu-Ristin veljeskunta on rakenteeltaan hierarkkinen. Koska Johannes-muurarius on luonteeltaan aatteellista ja vertauskuvallista, ei hierarkkisuus koske kuin toiminnan muodollista rakennetta yksilönvapautta rajoittamatta. Niinpä asema veljeskunnassa ei perustu pelkästään ulkonaiseen tietoon ja taitoon, vaan edellyttää aina myös veljestön täyttä luottamusta.

Ruusu-Risti vpm-veljeskunta toimii kolmessa sisällöltään tarkasti erotetussa asteessa, jotka ovat: hyväksytty oppipoika, ammattilainen ja mestarimuurari. Näitä nimityksiä on käytetty ainakin keskiaikaisten ammattikiltojen ja kirkonrakentajien ajoista saakka.

Pääsy veljeskuntaan edellyttää Ruusu-Risti ry:n jäsenyyttä ja juhlallista vastaanottoa (installaatiota), joka tapahtuu pääsiäisenä järjestön vuosijuhlan aikana. Tämän jälkeen pyrkijän on käännyttävä järjestön johtajan puoleen.

Opiskeluohjelma ulkonaiselta puoleltaan käsittää tutustumisen uskonnollisiin, filosofisiin ja aatteellisiin järjestelmiin, joissa ilmenee ikiaikainen viisaus. Toisessa asteessa tutustutaan ihmisen sielulliseen ja henkiseen olemukseen, esoteerisen kristinuskon etiikkaan sekä tieteen ja taiteen olemukseen. Kolmas aste on muurarihistorian, vihkimyksen todellisuuden ja Salaisen Veljeskunnan, eli pyhäinyhteyden teoreettista tutkimista. Tämän opinto-ohjelman toteuttaminen vie noin 10 vuotta.

Ruusu-Risti vpm-veljeskunta ei anna valmiita vastauksia, eikä väitä, että tämä järjestelmä automaattisesti johtaisi henkiseen valaistumiseen. Me tiedämme, että todellisuuden oivaltaminen on yksilöllisen pyrkimyksen ja henkisen harjoituksen tulos. Johannes-muurarius sisältää kattavan kuvauksen ihmisen henkisestä pyrkimyksestä ja vihkimyksen todellisuudesta. Se sopii ihmiselle, joka on kiinnostunut seremoniallisesta toiminnasta.

Vapaamuuraritemppeli