• Egyptin mysteeriokoulut
 • Idän uskonnot
 • Kreikan mysteerit
 • Kristinusko
 • Islam
 • Christian Rosencreuz
 • Vapaamuurarit
 • Kalevala v. 1835
 • Teosofia
 • Rudolf Steiner - Antroposofia
 • Pekka Ervast
 • Ruusu-Risti

Ruusu-Risti - Totuudenetsijöiden seura

Ruusu-Risti perustettiin Helsingissä marraskuun 14. päivänä 1920. Järjestön tarkoitus selviää seuraavasta ohjelmasta:

Ruusu-Risti on totuudenetsijäin järjestö, jonka jäsenet tunnustaen kaikkien ihmisten veljeyden katsomatta rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen, uskontunnustukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.

Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä, salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikojen uskonnoissa, mytologioissa sekä filosofisissa ja tieteellisissä järjestelmissä.

Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.

Ruusu-risti on itsenäinen järjestö, ohjelmansa nojalla se kuuluu H.P. Blavatskyn vuonna 1875 alullepanemaan teosofiseen liikkeeseen.