Kalevala

Kalevalan Avain

Kalevalan Avain

Tuntien oman vähäpätöisyytensä niiden oppineiden rinnalla, jotka ovat Kalevalaa tutkineet ja selittäneet, ei tekijä tähän työhön olisi uskaltanut ryhtyä, ellei hänellä olisi vakaumus ja näkemys siitä, että Kalevalan todellinen sisältö sittenkin on jäänyt oppineilta huomaamatta.

Tällä sanallaan hän ei suinkaan väitä, että hänen oma tietonsa Kalevalan todellisesta sisällöstä olisi tyhjentävä tai erehtymätön; hänen käsityksensä on epäilemättä sekä vaillinainen että korjauksia kaipaava, mutta oikein ymmärrettynä se avaa uusia uria vastaiselle tutkimukselle. Ja koska tekijä ei tunne – paitsi H. P. Blavatskyn viittauksia ”Salaisessa Opissa” ja eräässä aikakauskirja-artikkelissa ”Kalevala, suomalaisten kansalliseepos”, joka on suomeksi julkaistu Tietäjässä 1909 – muita tämänlaatuisia kokeita kuin Martti Humun (M. Ramstedtin) broshyyrin ”Kalevalan sisäinen perintö”, joka oli ylimalkaista ja johdannollista laatua, Herman Hellnerin kirjotuksen ”Kalevala ett teosofiskt diktvärk”, joka on painettu Teosofisk Tidskrift’issä 1904, ja Rudolf Steinerin Helsingissä huhtikuun 9 p:nä 1912 pitämän esitelmän ”Das Wesen nationaler Epen mit speziellem Hinweis auf Kalevala”, painettu manuskriptina samana vuonna, rohkenee hän toivoa, että tätä hänen tutkielmaansa otettaisiin vastaan edes johonkin määrin sillä anteeksi antavalla suopeudella, jota yleensä ensimäiselle yritykselle suodaan. Jos kohtalo myöntää, toivoo tekijä saavansa tulevissa tutkimuksissa laajemmin ja seikkaperäisemmin syventyä moniin suomalaista salatiedettä koskeviin aineihin, joita hän tässä on vain alustavasti kosketellut.

Sillä, kuten Kalevala sanoo:

Ei sanat salahan joua,
Eikä luottehet lovehen,
Mahti ei joua maan rakohon,
Vaikka mahtajat menevät.

Sammatissa, elokuulla 1916.

» Lataa Kalevalan Avain koneellesi PDF-tiedostona