Egyptin mysteerikoulut

Egyptin mysteerikoulut

Muinaisen Egyptin mysteerikoulut, ennen niiden rappeutumista, ovat olleet länsimaisen sivistyksen kehto. Monet meidän päivinämme arvostetut antiikin filosofit ovat niistä ammentaneet oppinsa.  Jälkipolville tunnetuimpia heistä olivat muun muassa Homeros, Solon, Hippokrates, Pythagoras, Platon, Klemens Aleksandrialainen.

Näiden ja monien muiden filosofien ajatuksissa ja teksteissä näkyy muinainen Egyptiläinen viisaus. Etenkin Pythagoraksen vaikutus Egyptiläisen viisauden säilyttäjänä ja jalostajana oli merkittävä. Sanotaan hänen viettäneen 20 vuotta elämästään opiskellen muinaista Egyptiläistä tietoa koskien ihmisen ja maailmankaikkeuden salaisuuksia.
Hän perehtyi taivaan ja siellä kiertävien tähtien salaisuuksiin. Kosminen harmonia oli mallina maalliselle harmonialle. Kosmos oli makrokosmos ja ihminen oli mikrokosmos. Pythagoras loi metafyysisen filosofian, opin ykseydestä. Hän yhdisti psykologian poliittiseen filosofiaan, astronomiaan ja etiikkaan, musiikin hartauteen, geometrian jumaluuteen.

Symbolit kuuluivat Egyptin sivilisaation ytimeen. Ne kuuluivat myös Pythagoraan opetuksen ytimeen.
Pythagoraan elämä ja työ ovat tärkeitä opastajia jos tahdomme ymmärtää Egyptiläistä viisautta.
Tietoa arvostettiin sen itsensä vuoksi. Älyllinen elämä oli osa hengellistä elämää.
Pythagoraksen kautta saamme käsityksen holistisesta, kaiken ykseyden filosofiasta, joka sekin on peräisin egyptiläisiltä.

Egyptin suurissa temppeleissä kaikkia opinaloja harjoitettiin saman katon alla. Niitä pidettiin yhden ja saman viisauden eri ilmenemispuolina. Kaikki moninaiset opinalat sisällytettiin tiedon ylevimpään ilmenemismuotoon. Pyhään viisauteen.
Egyptin viisaus oli tarkoitettu tavoittamaan kaikki ihmiset. Se ulottui näkyviin rajoihin ja pyrki sulkemaan kaiken holistisen, täysin hengellistyneen metafyysisen filosofian piiriin. Niinpä jokaisella teolla oli sekä maallinen että kosmillinen merkitys. Egyptiläinen ajattelutapa ei suvainnut mitään sattumanvaraista tai umpimähkäistä. Kaikella oli tarkoitus, kaikella oli merkitys, kaikessa paljastui päämäärä.
(Katkelmia kirjasta Naomi Ozaniecin kirjasta” Muinaisen Egyptin viisaus”)

» Lue lisää: Muinaisen egyptin salaisuuksia