JULKAISUT


Euroopan henkistämisen suunnitelmia

Artikkeli: Euroopan henkistämisen suunnitelmia

Ex oriente lux

Johannes Hemleben kirjoittaa Rudolf Steiner -elämänkerrassaan Steinerin synnynnäisistä selvänäköisyyden lahjoista ja niiden aiheuttamista vaikeuksista suhteessa hänen kasvuympäristöönsä – siihen ympäristöön ja kulttuuriin, joka on edustanut keskeistä eurooppalaista kulttuuria omana aikanaan ja miksei vieläkin. Hemleben siis kirjoittaa: ”Jos hän olisi asunut vaikkapa Suomen metsissä tai Himalajan vuoristolaaksossa, ei tällainen näkemisen kyky luultavasti olisi vaikuttanut mitenkään epätavalliselta. Sellaisessa ympäristössä poikanen olisi ilman muuta saanut osakseen ymmärtämystä.”

Onko Suomella ja Himalajan vuoristolaaksoilla tai Intialla jotakin yhteistä ja samaa henkisyyttä nyt tai menneisyydessä? Näitä arvioita on tuonut esiin, paitsi tuo edeltävä lainaus, myös Pekka Ervast eri yhteyksissä. Hän on myös puhunut ja kirjoittanut Suomen tehtävästä Euroopan omanatuntona. Omantunnon äänen voidaan olettaa olevan kuulijaansa edistyneempi, ainakin mitä henkisyyteen tulee. Mutta jos tuon omantunnon ääni otetaan vastaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti, se voi tarkoittaa suurta henkistä tulevaisuutta ja uuden kulttuurin kukoistusta.

Länsimaalaiset ja siis eurooppalaiset ovat pitäneet ja pitävät itseään paljon sivistyneempinä kuin aasialaiset ja näiden mukana intialaiset. Mitä mahtoivat ajatella Viisauden Mestarit, joista monet olivat juuriltaan itämaalaisia? Näistä me voimme lukea teosofisesta kirjallisuudesta, josta saa käsityksen, että pidetään tarkoituksenmukaisena sivistää näitä ”barbaarikansoja”, vaikkei juuri liikoja odotettu.

Teosofisen seuran perustajat olivat myös usein jopa selkä seinää vasten näiden kiperien kysymysten kanssa.

H. P. Blavatsky kirjoitti työtoverilleen Sinnettille: ”Kuinka monta kertaa minun täytyy sanoa sinulle, että jos he rotuna ovat eurooppalaisia alempia, niin he ovat sellaisia vain fyysisesti ja sivistyksen kannalta tai ennemminkin sen kannalta, mitä sinä pidät sivistyksenä – evankeliumin täysin ulkoinen pintakiilto tai sisältä mädäntyneet valkoisiksi kalkitut haudat. Hindut ovat henkisesti älykkäitä ja me fyysisesti henkisiä. He ovat henkisesti suunnattoman paljon korkeammalla kuin me. He ehkä saavuttivat 100 000 vuotta sitten sen evoluution fyysisen kohdan, jonka me olemme vasta nyt saavuttaneet. Ja sitä mitä he ovat nyt henkisesti, ette voi Euroopassa toivoa saavuttavanne vielä useisiin vuosituhansiin. Intialaiset ovat jo lähes valmiita kuudennen rodun kehitykseen, ja Euroopan täytyy odottaa sitä kehitysastetta ja kiittää tähtiään kehittymisestään satunnaisesti hindujen kaltaiseksi, luonteeltaan henkiseksi ja kauniiksi.”

H. S. Olcott kertoo päiväkirjoissaan, kuinka eräs arvostettu askeetti Atmaram Swami ennusti hänelle Jaipurissa vuonna 1883 teosofisten henkilöiden henkisistä kyvyistä ja kuinka hän oli aikaisemmin saanut kuulla eräältä tiibetiläiseltä kahden eurooppalaisen, miehen ja naisen, saapuvan Intiaan elvyttämään vanhat itämaiset opit. Tämä sopi täysin yhteen Teosofisen Seuran perustamisen kanssa. Tämä kunnianarvoisa joogi oli myös ilmaissut toiveensa siitä, että jäsenistöä rohkaistaisiin joogan harjoittamiseen. Olcott oli vastannut, ettei hän uskalla tehdä sitä laajamittaisesti, mikä johtui ehdokkaiden luonteenlaadusta ja opettajien jatkuvan valvonnan puutteesta. Oppilailla olisi silloin ”vaara vahingoittua vakavasti psyykkisten kokeilujen johdosta”. Hetken keskusteltuaan he sitten olivatkin yksimielisiä.

Miten mahtaa olla nykyajan Euroopassa? Joogaa ja meditaatiota harrastetaan vähän joka puolella. Vähänkin itseään ”henkisinä” pitävät harjoittavat meditaatiota, joogaa, karman tutkiskelua tai jälleensyntymien kaivelua; joku elää pelkällä valolla, ja olen jopa tavannut henkilön, joka kertoi levitoineensa. Enkelikurssit vaikuttavat suosituilta ja ruumiistairtautumistekniikoita kaupataan ihan yleisesti.

Eikö näiden kokeilujen johdosta voi vahingoittua vakavasti? Sanoisin, että herkät ovat jo mielisairaaloissa tai avohoidossa lääkityksellä. Muihin nimenomaan länsimaalaisiin ei vaikuta juuri mikään; se on leppoisaa harrastusta jokapäiväisen työn lomassa. Sopii hyvin illalla televisiosta tulevan mieliohjelman jälkeen, light and soft -versiona ennen tukevaa yömyssyä.