JULKAISUT


Ruusu-Risti 2/2018

Pääkirjoitus: Ruusu-Risti 2/2018

Jarmo Anttila

Kevätkausi hengen vainiolla on ollut varsin työntäyteinen. Siihen mahtuu monta hienoa seminaaria ja ylevää juhlaa. Tärkein tietysti oli Ruusu-Ristin vuosijuhla, joka onnistui kohottamaan jälleen kerran meidät hengen ylängöille. Vietimme sitä aatman merkeissä ja tuntui kuin jumalainen tahto olisi antanut siunauksensa meille. YTR eli Teosofinen yhteistyöryhmä piti 22. kevätseminaarinsa tällä kertaa Teosofisen Seuran tiloissa Vironkadulla. Saimme kuulla monipuolisia alustuksia aiheesta Ihmisyyden tulevaisuus - tulevaisuuden ihminen. Paula Liimatta piti mainion alustuksen aiheesta Pyrkikäämme aina kauneuteen.Innoitus on tullut Helena ja Nikolai Roerichiltä, jotka toimivat omalla työsarallaan 1900-luvun alkuvuosi-kymmeninä. Nikolai oli tunnettu taiteilija ja hänen vaimonsa Helena taas Agni-joogaksi kutsutun filosofian opettaja. Se vähä mitä aiheesta olen kuullut ja lukenut antaa minulle sen tunteen, että he ovat ammentaneet inspiraationsa Aikain viisauden lähteestä. Siksi pyysin tuon alustuksen lehteen.

Väinö Åberg on Viisauden ystävät -nimellä toimivan ryhmän henkinen isä. Hän on pitänyt lukuisia tilaisuuksia vuosien varrella kotonaan Kuusankoskella jossa minullakin on ollut ilo vierailla. Nyt oli tilaisuus järjestetty Kulttuurikeskus Sofiaan (Helsinki), joka on ortodoksien ylläpitämä. Teemana oli Vuorisaarna. Piispa Ambrosiuksen aiheena oli Ihmisen henkinen ja hengellinen kasvu. Ambrosiuksen mukaan Vuorisaarnan eettisyys ohjaa ihmistä henkiseen kasvuun. Suomessa on ollut vallalla varsin pessimistinen ihmiskuva hengellisessä opetuksessa pietististen suuntausten kautta. Teosofia, antroposofia ja ruusuristiläisyys taas korostavat ihmisen henkistä kirkastumista ja kasvua. Myös idän filosofiat haastavat kirkkojen ihmiskuvaa. Se on pakottanut kirkkoja muuttamaan antamaansa opetusta. Hänen mukaansa Kappadokian kirkkoisät 300-luvulla tekivät jonkinlaista synteesiä hellenistisen filosofian, juutalaisuuden ja kristinuskon välillä. Tuossa opetuksessa on tärkeällä sijalla kutsumus Kristuksen kaltaisuuteen, Jumalan kuvan todentumiseen. Ambrosius myönsi että ongelmaksi muodostuu se etteivät kirkot opeta jälleensyntymistä. Hän ehdotti että matka jatkuisi rajan tuolla
puolen jollain tavoin ja ihmiset saavuttaisivat kuolemanjälkeisissä tiloissa tuon täydellisyyden johon Vuorisaarna meitä kehottaa. Siksi ortodoksit rukoilevat 40 päivää vainajien puolesta. Buddhalaisethan tekevät myös niin. Jeesus Kristus oli 40 päivää ylösnousemuksen jälkeen maanpiirissä. Ainakin antroposofisessaopetuksessa olen törmännyt tähän samaan opetukseen 40 päivän olosta maan piirissä. Monet hengellisen kilvoittelun perinteet ovat levinneet kaikkiin kirkkokuntiin. Paasto, hiljentymisretriitit ja jopa jooga sekä rukousmeditaatio ovat tulleet harjoituksiksi myös luterilaisen kirkon piirissä. Pyhimykset ja pyhät ihmiset ovat meille esimerkkeinä henkisen kilvoittelun saralla. Ambrosius sanoi että pitäisi kuunnella omatuntonsa ääntä ja etsiä mielenrauha. Joku kirkkoisä on sanonut että sen kautta tuhannet pelastuvat.

Piispa Voitto Huotari puhui aiheesta Vuorisaarna hengellisenä peilinä. Hänen mukaansa se opastaa meitä realistisesti. Luterilaisen opetuksen ydin on Laki ja evankeliumi. Laki on Jumalan vaatimukset meiltä ja evankeliumi on se mitä hän antaa meille. Jumala näkee sisimpäämme ja tekopyhyytemme. Vuorisaarnan lähimmäisenrakkauden opetus on kaiken keskiö. Kun toteutamme sitä arjessa ja teoissa niin olemme Jumalan työtovereita ja luomisen välikappaleita. Ristin teologian opetus on kuitenkin ettemme kykene toteuttamaan Vuorisaarnan ihanteita. Se ajaa meidät Kristuksen luo. Vain hän voi meidät pelastaa. Huotari puhui myös kaikkien uskontojen yhteisestä eettisestä opetuksesta. Neljä yhteistä käskyä on löydettävissä kaikista uskonnoista. Ne ovat: Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta ja älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. Hänen mukaansa tämä osoittaa että ihmiskunta on luotu katsomaan samaan suuntaan moraalisesti. On kuitenkin olemassa vääriä opettajia jotka voivat johtaa harhaan.

Piispa Teemu Sippo edusti katolista kirkkoa ja hänen puheensa otsikko oli Pyhät Vuorisaarnan toteuttamisen esimerkkinä. Hänen mukaansa pyhimykset ovat eläneet Vuorisaarnan todeksi. He ovat todistajia meille kaikille. Kristus on aurinko ja pyhät tähtiä. Yksi parhaista todistajista meille on Fransiscus Assisilainen. Hän luopui kaikesta ja lähti seuraamaan Jeesuksen opetuksia elämässään. Hän teki itsensä tyhjäksi ja täyttyi pyhyydellä.

Monesta asiasta olen yhtä mieltä arvon piispojen kanssa. Minulle tuon seminaarin tärkein anti oli että samassa tilaisuudessa olimme yhdessä. Että piti tämäkin päivä nähdä ja elää. Suhteeni kirkkoihin on jostain syystä ollut jotenkin traumaattinen. Olen jopa pohtinut että taustalla on jokin edellisistä jälleensyntymistä heijastuva juttu. Olen ehkä ollut kerettiläinen jo useamman elämän ajan. Minä ja Mauri Lehtovirta toimme esiin ervastilaista Vuorisaarnan tulkintaa. Mauri totesi, että vain otettu lääke auttaa. Eli jos pyrimme omassa elämässä noudattamaan Vuorisaarnan eettisiä ohjeita niin saamme osaksemme mielenrauhaa ja taivasten valtakunnan armoa. Kristiyhteisön pappi Pekka Asikainen taas puhui siitä kuinka Vuorisaarna on tie. Jeesus sanoi minä olen tie, totuus ja elämä. Jälleensyntyminen oli Jeesuksen aikaan yleinen opetus. Kun se otetaan mukaan kristilliseen opetukseen niin se avaa aivan uuden kristillisyyden. Tätä opetusta antaa kristiyhteisö Rudolf Steinerin antamien virikkeiden pohjalta. Myös Väinö Åbergin näkemykset Vuorisaarnasta ovat mielestäni hyvinkin ervastilaisia.

Yle Puheella on toimittajana Perttu Häkkinen. Hän on tehnyt sinne ohjelmaa otsikolla Teosofien toukokuu. Ensimmäinen ohjelma paneutui Pekka Ervastiin. Studiossa oli hänen haastateltavanaan Pirjo Aalto joka on Pekka Ervast -sivuston ja kirjakauppa Aatman ylläpitäjä. Minua taas hastatteli Panu Hietaneva Ruusu-Ristin temppelillä. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Toimittajat olivat paneutuneet aiheeseen hyvin ja siksi ohjelmasta tuli positiivinen kuva Pekka Ervastista. Olisiko jo aika hänen päästä kansakunnan kaapin päälle todellisena kansamme tietäjänä ja esoteerisen kristinuskon apostolina?

Ruusu-Risti lehti toivottaa lukijoilleen virkistävää kesää. Nauttikaa luonnon ihmeistä sillä ulkoinen luonto on Luojamme salapuku johon hän verhoutuu.