JULKAISUT


Ruusu-Risti 3/2019

Pääkirjoitus: Ruusu-Risti 3/2019

Jarmo Anttila

Ruusu-Ristin kesäkurssit vietettiin taas perinteisesti Jyväskylässä. Kurssikirjana oli P.E:n Vuorisaarna (1925), jossa on hänen oma käännös Matteuksen evankeliumin 5-7 luvuista selityksin varustettuna. Hänen käännöksensä ei oleellisesti poikkea nykyisestä Raamatun käännöksestä kuin joiltain osin. Ehkä tärkein muutos on Isä meidän -rukouksen pyyntö jokapäiväisestä leivästä. P.E. on löytänyt vanhimman latinankielisen Raamatun, ns. Versio Vulgatan, jossa tuo pyyntö on yliaineellinen, henkinen leipä. Sanoohan Jeesus nimenomaan toisaalla että meidän ei tulisi huolehtia jokapäiväisistä asioista. Sen sijaan P.E:n käsitys Vuorisaarnan merkityksestä kristinuskon peruskivenä ei ole kovinkaan kirkollinen. Kristikunnassahan opetetaan edelleen Mooseksen kymmentä käskyä kristityn elämänohjeiksi. On hyvä, jos niitä seuraa ja pystyy noudattamaan. Ne ovat kuitenkin juutalaisuuteen ja Vanhaan liittoon kuuluvia ohjeita. Jeesushan nimenomaan Vuorisaarnan ohjeissaan totesi, että olette kuulleet sanotuksi ennen, mutta nyt minä opetan toisin. Jos me pidämme kiinni siitä mitä kristikunnassa sanotaan Jeesuksesta Jumalan poikana, niin on kuitenkin erikoista, ettei hänen käskyjään, joita Vuorisaarnassa on viisi, erityisesti painoteta ja opeteta. Jos meidän on vaikea Mooseksen käskyjä noudattaa niin Jeesuksen ohjeet ajaa meidät suorastaan epätoivoon. Suurin osa ihmisistä osaa kyllä olla tappamatta, mutta kuinka voi olla suuttumatta. Jeesus menee ohjeissaan aina asian ytimeen, ajatuksiin ja tunteisiin, joista käsin syntyvät pahat ja itsekkäät teot. Kuitenkin Jeesus itse jo heti Vuorisaarnan alussa varsin ankarasti toteaa, että hänen opetuksensa on lain ja profeettojen ilmoituksen täyttymys ja ettei niistä katoa pieninkään piirto ennen kuin kaikki muodot on käyty läpi. Eli kun manvantaarinen evoluutio on käyty kaikissa muodoissa läpi. Hän vielä varoittaa opettamasta toisin.

Sain aikanaan tehtäväksi alustaa ja laatia kysymykset 1975 pidetyillä kesäkursseilla päivän läksyyn. Muistan että olisin kysynyt: Miksi Jumala antaa meille tolkuttomia käskyjä, joita ei pysty noudattamaan? Olin jo useamman vuoden ajan ollut Ruusu-Ristissä ja törmännyt tietysti Vuorisaarnan opetuksiin. Sydän sanoi, tämä on oikein ja totta, mutta nuorukaisen mieli ja kuuma veri rikkoi käskyjä. Siitä syntyi tämä kysymys. Eräs vanha lempeä nainen puhutteli minua päivän jälkeen ja sanoi: On totta, että Vuorisaarnan käskyjä ja ohjeita on vaikea noudattaa, mutta älä niitä kiellä vaan pidä niitä ihanteena. Nyt 44 vuotta myöhemmin on pakko todeta, että ne ovat edelleen korkea ihanne. Jotain olen kuitenkin oppinut enkä pidä mahdottomana ajatusta, että joku elää täysin niiden hengessä. Nykyinen Dalai Lama on hyvä esimerkki tuosta hengestä. Se elämän sisäinen laki ja pohjois-buddhalaisuuden bodhisatva -opetukset osoittavat että hekin tietävät tuon lain.

Pekka Ervast sanoi löytäneensä Vuorisaarnan opetukset Leo Tolstoilta. Arvid Järnefelt oli tunnetuin tolstoilainen Suomessa ja P.E. kävi häntä tapaamassa ja oli myös kirjeenvaihdossa hänen kanssaan. Kesäkursseilla kuulimmekin Terttu Wiion ansiokkaan esitelmän Suomen silloisen sivistyneistön tolstoilaisista ja teosofisista yhteyksistä. Tolstoilaisuuden keskeinen idea oli pyrkimys elää Vuorisaarnan opetusten mukaan. Ortodoksinen kirkko kirosi Tolstoin eikä Arvid Järnefelt saanut mennä kirkkoihin puhumaan Vuorisaarnan elämänymmärryksestä. Hän kyllä yritti mutta se estettiin. Meillä on kuitenkin eräitä tolstoilaisia marttyyrejä, kuten Isohiiden veljekset. Punaiset teloittivat heidät 1918. Arndt Pekurinen oli myös löytänyt tolstoilaisuuden ja hänen aseista kieltäytyminen sai aikaan lain Lex Pekurinen (1931), joka mahdollistaa siviilipalveluksen. Hän kieltäytyi asepalveluksesta ja toimi aktiivisesti rauhanliikkeissä. Hänet vangittiin 1929 ja tuomittiin niskuroinnista vankeuteen. Nälkälakosta johtuen hänen tuomiota pidennettiin niin että hän vapautui vasta 1932 kun laki Lex Pekurinen oli ollut voimassa jo 8 kuukautta. Tuomio sai kansainvälistä huomiota ja hänen puolestaan vetosi mm. H.G. Wells ja Albert Einstein. Talvisodan aikaan hän kieltäytyi edelleen tarttumasta aseeseen ja hänet teloitettiin marraskuussa 1941. Myös tunnetut teosofit Yrjö Kallinen ja J.R. Hannula olivat päästä hengestään kansalaissodan pyörteissä.

P.E:n mukaan tolstoilaisuuden puute oli se okkulttinen tieto, joka sisältyi teosofiaan. Hän oli omien henkisten kokemusten kautta tullut sekä Jeesuksen Vuorisaarnan että teosofisten totuuksien äärelle. H.P. Blavatsky sanoi aikanaan, että kristittyjen tulisi elää Vuorisaarnan mukaista elämää, jos he tahtovat olla kristittyjä. Tämä oli myös P.E:n kanta. Hänen mukaansa Vuorisaarnan neljäs käsky on se esoteerisen kristinuskon kulmakivi. Älä ole pahaa vastaan, kuten hän sen muotoili. Emme saisi vastustaa väkivalloin pahaa. Se on kiperä ja vaikea kysymys ja avautuu vain karman lain syvällisen ymmärryksen kautta. Vuorisaarnan ohjeet on tarkoitettu meille kaikille. Olihan kansanjoukko ihmeissään sen kuultuaan kuten evankeliumissa todetaan. Vuorisaarnan ohjeiden noudattaminen vähäisessäkin määrin tuo mielenrauhaa, iloa ja onnea. Saamme kokea armoa. Jeesus antoi ohjeeksi seuraajilleen Isä meidän -rukousmietiskelyn. Siinä pyydämme henkistä leipää eli niitä kokemuksia, jotka edistävät henkistä kasvuamme. Anteeksianto on myös eräs henkinen laki. Vain jos itse osaamme antaa anteeksi toisille voimme myös saada itse anteeksi. Tässä lehdessä on Antti Savinaisen kirjaesittely David Sunfellowsin kirjasta The Purpose of Life, jossa todetaan, kuinka kuolemanrajakokemusten kautta on tullut uusi elämänymmärrys sen kokeneille. Tuon uuden ymmärryksen keskeinen sanoma on, että ihmisten tulisi elää Vuorisaarnan ohjeiden mukaista elämää.